Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι σας

Όροι Χρήσης


Το www.led-store.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων της εταιρίας μας, στο εξής αποκαλούμενη «ΕΤΑΙΡΙΑ». Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.led-store.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.Όροι Χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΤΑΙΡΙΑ εδρεύει στη Βουλγαρία και οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται από εκεί.

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν. Οι φωτογραφίες απεικόνισης των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Τα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν από τις φωτογραφίες απεικόνισής τους.


Πνευματικά δικαιώματα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων.
1.     Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
2.    Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.


Απόρρητο Συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη ΕΤΑΙΡΙΑ είναι εμπιστευτικές και η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
1.    Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
2.   Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
3.  Στην περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
4.  Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
5.   Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.


Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.


Ευθύνη του Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για :
•    Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
•    Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
•    Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
•    Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
•    Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
•    Hθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
•    Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
•    Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 Επίσης συμφωνούν ότι όλοι οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.led-store.gr. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.


Εγγύηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

1.    Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία). Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκα (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προς αντικατάσταση προϊόν να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. manuals, ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λ.π.). Για τις παραπάνω περιπτώσεις  και για το παραπάνω χρονικό διάστημα και μόνο, το κόστος αποστολής της επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων το αναλαμβάνει η ΕΤΑΙΡΙΑ.
2.    Όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Στα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος αναγράφεται ο τυχόν χρόνος εγγύησης, ο οποίος αφορά οικιακή χρήση του/των προϊόντων. Για την περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση ή/και σε επαγγελματικούς χώρους, τότε η αναγραφόμενη στα χαρακτηριστικά του/των προϊόντος/ων εγγύηση μειώνεται στο ήμισυ. Εξαίρεση του όρου αποτελούν τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία "Επαγγελματικός Φωτισμός LED". Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης, παρέχονται οι υπηρεσίες επισκευής (όχι υπηρεσίες απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης) και τα ανταλλακτικά για βλάβες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη ή/και του εγκαταστάτη, αλλά στην κακή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά του προϊόντος. Υπεύθυνοι για τη εγγύηση είναι η ΕΤΑΙΡΙΑ ή/και ο κατασκευαστής. Η επισκευή του προϊόντος δύναται να πραγματοποιηθεί στο τμήμα επισκευών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ και μόνο διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τον τρόπο ή/και τον χρόνο της επισκευής. Για την περίπτωση κατά την οποία το προβληματικό προϊόν δεν κριθεί επισκευάσημο, τότε η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να το αντικαταστήσει με όμοιό του ή παραπλήσιο αυτού, εφόσον η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει σταματήσει τη διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος. Για χρήση της εγγύησης αρκεί μόνον η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς ή του τιμολογίου ή αντιγράφων αυτών. Η ευθύνη και τα έξοδα των αποστολών προς και από την ΕΤΑΙΡΙΑ για προβληματικά και επισκευασμένα ή αντικαταστημένα προϊόντα, βαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ.

3.    Οι εγγυήσεις δεν ισχύουν εφόσον:

·     Η φύλαξη, εγκατάσταση και χρήση των προϊόντων δεν γίνεται εντός των αντίστοιχων προδιαγραφών του κατασκευαστή (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, τάση λειτουργίας κ.λ.π.).

·         Πραγματοποιήθηκε λανθασμένη ή κακή τοποθέτηση – εγκατάσταση.

·         Η εγκατάσταση ή/και τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο - αδειούχο τεχνικό.

·         Υπήρξαν εξωγενείς παράγοντες (λάθος ηλεκτροδότηση του ηλεκτρικού δικτυου, κεραυνοί, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.).

·         Η συσκευασία κατά την επιστροφή ήταν κακή και δεν προστάτεψε το προϊόν επαρκώς.

·     Δεν έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή μέσω e-mail συνεννόηση του ΠΕΛΑΤΗ με την ΕΤΑΙΡΙΑ για την επιστροφή προϊόντος για οποιοδήποτε λόγο.

Διευκρίνιση:

Στην ηλεκτρονική παραγγελία η χρέωση των εξόδων αποστολής που εμφανίζονται στην ολοκλήρωσή της είναι ενδεικτική και αφορά δέμα βάρους ή όγκου έως δύο (2) Kg.


Φ.Π.Α.

Όλες οι τιμές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, περιλαλαμβάνουν Φ.Π.Α..

Led-store.gr © 2009 - Powered by ServerSolutions.gr